Information för tävlande och föreningar

INFORMATION FÖR TÄVLANDE OCH FÖRENINGAR

Antidoping

Information om antidopingarbetet. 

Antidopingarbetet och arbetet för en ren idrott är viktigt för VGSF. Vi har en representant i Svenska Styrkelyftförbundets Antidopingkommitté, vilken består av en representant från varje SDF. Hit kan du höra av dig för frågor gällande vaccinering av klubben, förebyggande åtgärder som förening och allmäna frågor kring antidopingarbetet.


Som en del i antidopingarbetet ska arrangören för tävlingar (serietävling och uppåt) meddela Antidoping Sverige om tävlingsplats, tider etc. KLICKA HÄR för blankett att skicka till Antidoping Sverige.


Skyldigheter för dig som lyftare

Det är du som lyftare som har skyldighet att veta vilka dopingregler som gäller, vilka substanser och/eller metoder som är otillåtna samt att det du stoppar i dig inte är dopingklassat. Det är alltid ditt egna ansvar och det går inte att skylla på andra eller på okunskap.


Världsantidopingkoden är ett världsomspännande regelverk som styr antidopingverksamheten. I koden finns regler om bland annat hur dopingtest ska gå till, vad som klassas som en dopingförseelse, påföljder vid dopingförseelse och ansvar. Till Världsantidopingkoden finns en dopinglista i vilken det framgår vilka substanser och metoder som är otilltåna vid träning respektive tävling.


Läkemedel: Dopinglistan innehåller enbart förbjudna substanser och inte enskilda läkemedel. För att kontrollera om ditt läkemedel innehåller en otillåten substans kan du göra det i "röd-gröna listan". För läkemedel med dopingklassad substand finns möjlighet att söka medicinsk dispens. DOCK FINNS DET INGEN GARANTI ATT MEDICINSK DISPENS BEVILJAS. Allt bruk av dopingklassade substanser innan en dispens beviljats intas på egen risk.


Kosttillskott: Kosttillskott kan innehålla dopingklassade ämnen utan att det framgår av innehållsdeklarationen. Du kan inte veta vad dina kosttillskott egentligen innehåller och riskerar på så sätt att oavsiktligt få i dig dopingklassade substanser.


Arrangemang tävlingar

Information kring arrangemang av tävlingar i VGSF 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD